STEJLBJERG KVARTERET er det indrammede område.

Møde 26-03-2015

Stejlbjergs historie

Før 1. Verdenskrig udsprang al boligbyggeri i Danmark af privatinitiativ.
Under 1. Verdenskrig steg byggeomkostningerne imidlertid voldsomt, hvilket i løbet af 1916 fik byggeriet
herhjemme til nærmest at gå i stå. Behovet for boliger var dog stadig det samme,
ja faktisk voksede det, hvilket betød, at boligmanglen blev et alvorligt samfundsmæssigt problem.

Som noget helt nyt beslutter staten derfor, at nedsætte en boligkommision, der skal se på
hvordan boligproblemerne,der særligt ramte de dårligst stillede arbejderfamilier, kan løses.
Til at begynde med var det kommisionens opfattelse, at boligproblemerne var af forbigående karakter,
hvorfor midlertidige barakker i starten blev anset som en løsning. Men med tiden stod det klart,
at der måtte mere langsigtede planer på tegnebrættet. Staten besluttede derfor at yde lån til kommunerne,
således at disse kunne opføre ordentlige huse og lejligheder til husvilde familier.

På den baggrund blev Stejlbjergkvarteret i tiden 1917-1919 opført i Kolding som byens første kommunale boligkvarter.

Kvarteret er ret ensartet i sit udtryk, og først når man ser efter, fremtræder der forskelle på husene.
Det er ingen tilfældighed, for der har været tilknyttet fire arkitekter på projektet, der løb fra 1916 til 1919.
De første to etaper, husene på Stejlbjergallé, blev tegnet af A. Hagerup. Robert B. Schmidt
stod for tredje etape, fem huse på Stejlbjergvej. C. Svane, ham der tegnede Kristkriken,
tegnede fjerde etape, der bestod af to huse på Svinget,og fem på Schjørringsvej.

Ernst Petersen, en af byens virkelig produktive arkitekter(fx Domhuset, Domhusparken, Sct. Hedvigs Klinik)
tegnede tre dobbelthuse med boliger og butikker på Stejlbjergvej.
Projektets oprindelige arkitekt, Hagerup, sluttede af med at tegne syv huse på Skråningen.
Stejlbjergkvarteret deler iøvrigt visse ligheder med Låsbyhøj som Hagerup også tegnede.(me)

Litteraturhenvisning:
Kolding i det tyvende århundrede, bind 1 og 3.

Petersen, Knud W. og Pedersen, Hanne Mette. Hagerup. Koldingbogen 1985. Kolding, 1985. Saglig samling, 46.4.