Ejerlaugets Vedtægter samt Deklaration vedr. Fællesarealerne og Ejerlaug

Ejerlauget blev stiftet 21 sept. 2001 og her ses vedtægterne.