Her ses det område som Beboerrepræsentationen Stejlbjerg dækker. De gule områder vedligeholdes af stue lejemålet, de røde områder af 1 sal lejemålet og alle grønne områder vedligeholdes af Ejerlauget. Alle hvide områder omkring husene er fællesarealer, også parkerings arealer.

Beboerrepræsentationen gennem tiden

Historien om

BEBOERREPRÆSENTATIONEN  STEJLBJERG

En svær fødsel:

Beboerrepræsentationen blev oprettet på opfordring af Boligkontoret den 3. Maj. 1984  (se de 2 billeder).

 

Formænd gennem tiden

År              Formand                   Kasserer                    Revisorer

 

1984              Asger West

1985              Kaj Verner Petersen           Kaj V. Petersen                   Kurt Jepsen   Johs Hansen

1993              Arne Bank                          Knud Rasmussen

1994              Bjarne Fisker                     

1995              Knud Bagger                       Kurt Jepsen

1996              Lillian Wittorf

1997              Kurt Jepsen                        Kirsten Jepsen

2002              Gunnar Munkensdam

2005              Poul Elbrandt

2006              Kirsten Jepsen

2010              Poul Johannsen

2013              Inge Lise Bonde                  Kirsten Jepsen

2014              John Thomsen                   Maiken Kasdorf

2015              Lola Thomsen                    Kurt Jepsen

 Som det ses så er der blevet skiftet formand mange gange siden 1984, men vi må huske at har vi ikke en Beboerrepræsentation til at varetage beboernes interesser så er den enkelte beboer dårlig stillet især siden 2006 hvor ejendommene er overtaget af private investorer, så jeg vil opfordre lejerne til at slutte op omkring den til enhver tid siddende Beboerrepræsentation.         Kurt

 

 

STEJLBJERG BEBOERREPRÆSENTATION

CVR-nr. 3712 8767

2016

 

Resultat af beboermøde den 19. marts 2016

Konstituerende møde blev afholdt den onsdag den 18. maj 2016.

Beboerrepræsentationen konstituerede sig således:

 

Beboerrepræsentant / Formand:                                   Beboerrepræsentant / Kasserer:

Lola Thomsen                                                                Kurt Jepsen

Svinget 9.st.                                                                  Skråningen 11.1.

Tlf. 2096 5790                                                               Tlf. 6076 8955

 

Beboerrepræsentant / Sekretær                                                                             

Thomas Nicolai Bertelsen                                                              

Skråningen 15.1.                                                                              

Tlf. 2628 2157                                                                                  

 

 

Beboerrepræsentant: / Suppleant                                       Beboerrepræsentant: / Suppleant

Lene Madsen                                                                        Sven Johansen

Skråningen 5.1.                                                                    Toppen 7.1.

Tlf. 2235 3456

 

Revisorer:

Hans Henrik M. Nielsen Toppen 4,

Tania Hee Frederiksen, Schjørringsvej 2, st.

 

Revisor-suppleant:

Maiken Kasdorf

Schjørringsvej 9. st.

 

Post vedrørende Beboerrepræsentationen bedes sendt til.  beboer.stejlbjerg@gmail.com

Eller som Digital Post.

P.B.V.

Kurt Jepsen