Her ses det område som Beboerrepræsentationen Stejlbjerg dækker. De gule områder vedligeholdes af stue lejemålet, de røde områder af 1 sal lejemålet og alle grønne områder vedligeholdes af Ejerlauget. Alle hvide områder omkring husene er fællesarealer, også parkerings arealer.

Beboerrepræsentationen gennem tiden

Historien om

BEBOERREPRÆSENTATIONEN  STEJLBJERG

En svær fødsel:

Beboerrepræsentationen blev oprettet på opfordring af Boligkontoret den 3. Maj. 1984  (se de 2 billeder).

 

Formænd gennem tiden

År              Formand                   Kasserer                    Revisorer

 

1984              Asger West

1985              Kaj Verner Petersen           Kaj V. Petersen                   Kurt Jepsen   Johs Hansen

1993              Arne Bank                          Knud Rasmussen

1994              Bjarne Fisker                     

1995              Knud Bagger                       Kurt Jepsen

1996              Lillian Wittorf

1997              Kurt Jepsen                        Kirsten Jepsen

2002              Gunnar Munkensdam

2005              Poul Elbrandt

2006              Kirsten Jepsen

2010              Poul Johannsen

2013              Inge Lise Bonde                  Kirsten Jepsen

2014              John Thomsen                   Maiken Kasdorf

2015              Lola Thomsen                    Kurt Jepsen

2016              Lola  Thomsen                   Kurt Jepsen

2017              Lola Thomsen                    Kurt Jepsen

2018              Bjørn Larsen                     Kurt Regnskabsfører

2019              ??

 Som det ses så er der blevet skiftet formand mange gange siden 1984, men vi må huske at har vi ikke en Beboerrepræsentation til at varetage beboernes interesser så er den enkelte beboer dårlig stillet især siden 2006 hvor ejendommene er overtaget af private investorer, så jeg vil opfordre lejerne til at slutte op omkring den til enhver tid siddende Beboerrepræsentation.         Kurt

 

 

STEJLBJERG BEBOERREPRÆSENTATION

CVR-nr. 3712 8767

 

Kurt Jepsen