Generalforsamling i Beboerrepræsentationen Stejlbjerg 2016

Referat af generalforsamlingen i Beboerrepræsentationen Stejlbjerg.

Den 19 marts 2016

Dagsorden ifølge lovene og som udsendt til beboerne pr brev.

 

01.åbning: Formanden Lola Thomsen åbner mødet.

02.valg af dirigent og stemmetællere: Gert Verner, fra Kolding lejer forening vælges som dirigent og præsenterer sig selv.  Maiken Kasdorf (beboer) og Kristine Sasse fra Kolding lejerforening vælges til stemmetællere.

03.Formandens beretning:  Lola fortæller at vi har holdt 10 møder og at vi har arbejdet med de forskellige huslejesager. Der er afholdt et arrangement i år, det var til Sct hans. Alt for få tilmeldte. Beretning godkendt.

Gert Verner fortæller om de forskellige huslejesager.

04.Regnskab: Kurt gennemgår regnskabet. Udsendt og underskrevet at revisorerne. Regnskabet er godkendt.

05.Kontingent til Lejerforening:

Gert Verner fortæller om Kolding lejerforening. Flere områder i Jylland er meldt ud af LLO. Huslejenævnet er svær, at arbejde med- derfor den lange ventetid på sagerne. De har travlt og der rykkes for tingene.

Kristine har lavet en oversigt over sagerne, som omdeles og fortæller at de rykker huslejenævnet. Kontakt endelig Kolding lejerforening, hvis der er spørgsmål.

Kurt fortæller om utilfredsheden med Lejerforeningen. ( meget lang svartid, ingen svar på mail osv.) bla. I sagen om vand og varme regnskabet fra 2009. De beklager , der har været sygdom og barsel.

Sagen om vand og varme regnskabet i 2009 er gået i orden og næsten afsluttet.

Der ønskes at betale halvårlig kontigent til Lejerforeningen, hvilket er i orden.

 

06. Fremlæggelse af Vedtægter til vedtagelse:

Kurt fremlagde vedtægterne. Paragraf §5 stk. 1.b godkendes. Ændringen lyder på at beboerrep. selv må konstituere sig. Vedtægterne godkendtes af forsamlingen og er herefter gældende.

 

08. Valg: På valg er:

Genvalg: Beboerrepræsentant/Kasserer valgperiode 2 år. Kurt Jepsen Skråningen 11.1 

Nyvalg: Beboer Repræsentant valgperiode 2 år. Thomas Nicolai Bertelsen skråningen 15 1.sal

Nyvalg: 1.Suppleant valgperiode 2 år. Lene Madsen Skråningen 5.1.sal

Nyvalg: 2.Suppleant valgperiode 1 år. Sven Johansen Toppen 7.1.sal

Genvalg: Revisorer: Hans Henrik - Tania Hee Frederiksen

Nyvalg: Revisor suppleant: Maiken Kasdorf.

 

Lola Thomsen Svinget 9.st. er fortsat formand.

 

09.Evt:

Der blev talt om manglende aktiviteter i kvarteret.

Ove Mørk, Sven Johansen i nyt festudvalg. Og kontakter Lars Knudsen om han vil være med.

Tak for et godt møde og dejligt, at se så stort fremmøde. Håber på lige så stor opbakning fremover.

Pbv.  Carina Nymark Jensen sekretær.