NYT OM LEJESAGER 27-04-2016

 

Huslejesagerne

De 31 sager er nu afgjort i Huslejenævnet og Indtil dato refunderet til lejerne: kr. 438.391,60,-

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kurt Jepsen

Beboerrepræsentant

Rådhuset Kolding
Her findes Huslejenævnet.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Der er en meget stor udskiftning af lejere i Stejlbjerg Kvarteret.

Alle jeg har talt med fortæller at det er et godt sted at bo, men en dårlig udlejer og nævner her problemer som, Dårlig istandsættelse (lugt af gl. røg) og (skimmelsvamp) samt dårlig behandling ved hendvendelse til administrationen.

Kurt Jepsen

Manglende nedkøling.

Beboerrepræsentationen har gjort indsigelse mod Div. vand og varme regnskaber.

Kolding Ejendomsinvest har efterfølgende indbragt sagen hos Huslejenævnet, så der venter sagen nu på en afgørelse.

________________________________________________________________________________

 

TIL Kolding Ejendomsinvest A/S                                                         8 juni 2016

 

Beboerrepræsentationen Stejlbjerg gør hermed på samtlige beboeres vegne indsigelse mod varmeregnskaberne for året 2015.

Indsigelsen angår beløbene manglende nedkøling i samtlige varmeanlæg hvor manglende nedkøling måtte forekomme, idet vi henviser til Huslejenævnets afgørelse   journal nr. 43/2000 Bilag Nr. 01.

Det kan tilføjes at efter nævnets afgørelse 28 juni 2000 indførte Kolding Kommune/boligkontoret et system hvor vicevært/varmemester kontrollerede anlæggene månedlig, hvorefter manglende nedkøling kun sjældent forekom.

Det er ikke mulig at specificere indsigelsen nærmere, da vi trods rykker ikke har modtaget oplysninger fra Kolding Ejendomsinvest om Varmeopgørelserne for året 2015.

Bilag Nr. 02.

 

Beboerrepræsentationen mener ikke at udlejer overholder sin vedligeholdelse af anlæggene, idet vi vil anmode udlejer om at fremlægge dokumentation for, at viceværten faktisk foretager de nødvendige tjek og aflæsninger, som er nødvendige for at kontrollere og vedligeholde ejendommenes anlæg.

Med Venlig Hilsen

Kurt Jepsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAGEN ER GÅET SÅDAN AT HUSLEJENÆVNET har afvist sagen med den begrundelse at indsigelsen er indsendt en dag forsent (min fejl) Kurt