• Sparetips - Spar på varmen
  Når du tænder for varmen...

  Vidste du, at når du sænker temperaturen i din lejlighed med bare én grad, sparer du 5-6% af energiforbruget, du bruger på opvarmning.

  Når du har flere radiatorer i samme rum...
  Vidste du, at det er mest økonomisk at stille alle radiatorerne i rummet på samme værdi. Dermed udnyttes varmen bedst muligt.

  Når du skal indstille temperaturen...
  Vidste du, at en temperatur på 21,0 i dit lejemål i dagtimerne er mest optimal.

  Når du vil passe godt på dine radiatorer...
  Vidste du, at det er vigtigt jævnligt at foretage udluftning af radiatorerne for at bibeholde en optimal cirkulation af vandet i radiatorerne.

  Når du dækker dine radiatorer til...
  Vidste du, at radiatoren bruger mere varme hvis du hindrer varmecirkulationen fra radiatorerne ved at dække og afskærme radiatoerne. Af samme grund skal du heller ikke bruge radiatorer som tørrestativ.

  Når du har træk fra vinduerne...
  Vidste du, at du kan spare på varmen ved at lukke utætheder og bruge rullegardin/gardiner om natten.

  Når du har fokus på luftfugtigheden...
  Vidste du, at en høj luftfugtighed virker varmere og reducerer støvpartiklernes hvirvlen. Planter og luftfugtere kan hjælpe til at holde en høj luftfugtighed. Det er vigtigt at fjerne dampe fra bad og køkkenaktiviteter ved at lufte ud.

  Når du lufter ud...
  Vidste du, at et godt indeklima forudsætter udluftning 2-3 gange dagligt. Sluk for radiatorerne så længe der er gennemtræk. Det anbefales at lave gennemtræk 5-10 min. Selvom det er koldt vejr, vil gennemtræk ikke give det store varmetab, idet vægge og møbler stadig er varme og hjælper til en hurtig opvarmning af rummet igen.

 • Husk at aflæse dine varme og vandmålere, også dem i kælderen.
  Der kan forekomme fejl i aflæsningen, du kan også bede om en strimmel udskrift af Måleraflæseren når han kommer, så du har dokumentation vedr. aflæsningen.
  Mange af beboerne får tit en overraskelse når de ser forbruget på kælder radiatoren, de skal være enige med genboen om hvor meget varme de vil have i kælderen og hvordan de vil styre forbruget.
  HUSK AT DER ER KUN LEJERNE TIL AT BETALE REGNINGEN, SÅ VÆR OPMÆRKSOM.
  Hilsen Kurt Jepsen

  Ps. Se her min aflæsning for året 2014

  Køkken. 11-42 - 14 - 254
  Stue. 18-83 - 28 - 1028
  Sovev. 39-98 - 78 - 1405
  Teknik Kanal.
  Koldt vand - 23,4 m3
  Varmt vand 09,2 m3
  KWh. 13469

Denne elektroniske varmefordelingsmåler angiver forbruget/målerstanden på et digitalt display, hvor du kan aflæse tallet ligesom på en lommeregner.
Displayet skifter mellem 3 visninger:
1. visning er måler nr.
2. visning er det opsummerede forbrug siden sidste skæringsdato.
3. visning er det opsummerede forbrug på skæringsdatoen.
Uanset ovenstående kan man, indtil næste skæringsdato, sammenligne det aktuelle forbrug med sidste års totalforbrug.
Techem Optica varmefordelingsmåler aflæses elektronisk ved årsaflæsningen. Derved opnås kontrolaflæsninger for hele året, der bl.a. anvendes i forbindelse med flytninger.
EKSEMPLER.
1 visning 11-42
2 visning 14
3 visning 254

Denne hvis du vil downloade ovenstående.