PROBLEMER MED SKIMMELSVAMP

Skimmelsvamp i boligen

Tøjtørring i stuen - fugtproblemer med afsæt i boligadfærd og boligens fysiske rammer

Skimmelsvampe forårsages i mange tilfælde af uhensigtsmæssig brug af boligen, hvor tørring af tøj indendørs ofte er en afgørende faktor for den kritiske fugtbelastning. Et studie fra Skotland blandt beboere i 100 boliger viser at af de mange boliger der oplever fugtproblemer, skyldes det i hver tredje bolig at man tørrer tøj indenfor. Med det skotske klima er det under de koldere vinterperioder 87 % af de adspurgte der tørrer tøj i boligen. Grunden til dette er at der ikke findes egnede alternativer når vejret er for koldt og fugtigt. Vi oplever i høj grad det samme problem i Danmark. Trods de fleste boligselskaber fraråder at man tørrer tøjet i sin bolig, har langt fra alle beboere et alternativ, fx i etageboligerne hvor der efterhånden er svært at finde andre muligheder. En vask fordamper typisk 2,25 liter vand under tørreprocessen - en fugtbelastning som mange af vores boliger ikke er rustet for. Bygningsreglementet anbefaler at der i etagebyggeri bør være mulighed for tørring af tøj uden for boligen af hensyn til boligens indeklima. Men mange af de gamle tørrelofter er bygget om til tagboliger og i nogle bebyggelser oplever beboerne at få tøjet stjålet når det hænger til tørre i kælderen. Og skulle man være så heldig at råde over en altan er det ofte forbudt at hænge vasketøjet derud.

 

En måde at forebygge fugtproblemer og skimmelsvampe er at holde luftfugtigheden nede. Den indendørs relative fugtighed, varierer normalt mellem 20 % til ca. 65 %. Vi ved at skimmelsvampe vokser ved forhold hvor den relative fugtighed er 75 % eller mere ved overfladen af et materiale. Fugtigheden skal tilstræbes at ligge under 40-45 % RF i de kolde vintermåneder og lavest muligt resten af året - ved for høj luftfugtighed er det udluftning og opvarmning der skal til.

Har du problemer med Skimmelsvamp så henvend dig til Viceværten/ejeren af ejendommen.

Såfremt det ikke lykkes at klare problemet så kan du også henvende dig til Beboerrepræsentatonen. Men først prøv selv at udforske nettet for at finde en løsning. herunder viser vi eksempler på sider om Skimmelsvamp.

https://www.bolius.dk/skimmelsvamp/     http://boligejer.dk/skimmelsvamp 

   https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/indeklima# 

http://skimmel-svamp.dk/ 

Dette er kun hjælp til selvhjælp, du skal selv være aktiv for at løse dine problemer.

Husk også Beboerrepræsentationen Stejlbjerg. beboer.stejlbjerg@gmail.com 

Kurt