Lejestigning pr. 1 jan.2017

Beboerrepræsentationen har den 12 september 2016 modtaget huslejevarsel fra Kolding Ejendomsinvest, og har efterfølgende den 16 september indsendt indsigelse mod de det varslede.

Det er uforståelig at K.E. kan udsende varsler hvor 2 ens ejendomme kan have forskellige m2 angivelser, det er også uforståelig at man blander Ejerlaug og KE.s regnskaber sammen.

Jeg vil orientere om sagens gang her på siden.

Kurt

Varsel af Huslejestigning pr. 1 januar 2017.

Beboerrepræsentationen har gjort generel indsigelse mod varslet og sagen behandles nu i huslejenævnet.

I mange af lejemålene er m2 ansættelserne helt forkerte, vi har sendt nævnet liste over m2 opmålinger foretaget af Landinspektørerne i 1999.

 Kurt

Nedenstående er udsendt til beboerne de 24 november 2016.

Nedsættelse af huslejen

43 lejere ud af 97 skal ifølge varslet have deres husleje nedsat.

Nogle af lejerne har betalt for høj husleje i 5 år. Beboerrepræsentationen har udsendt flere meddelelser til beboerne med opfordring om at henvende sig, med henblik på at få indbragt en sag ved huslejenævnet om nedsættelse af lejen. Der har de sidste 3 år været indbragt 32 sager for nævnet, med det resultat at beboerne har fået kr.438.391,60 tilbage i for meget betalt leje og depositum.

Er du blandt de 43 lejere som skal have lejen nedsat pr. 1 januar 2017, er det mulig at vi må oprette en sag ved huslejenævnet for at få for meget betalt husleje tilbage for perioden før 1 januar 2017. Er det tilfældet må du selv være aktiv og henvende dig så vi kan se at du er interesseret, men vent gerne til efter 1 januar 2017 og husk at skrive følgende oplysninger.

Din adresse vej, nr. etage telefon-nr. og indflytnings dato.

beboer.stejlbjerg@gmail.com

Kurt