Her ses m2. arealet på dit lejemål

                                                                            Side 1

  LANDlNSPEKTØRFIRMAET    JEPPESEN & BJERRE

J.nr. 9092-99ih

Huslejearealer - Stejlbjergkvarteret - Kolding se plan i 1:1000 og lejlighedsplaner

 

Adresse

Hus Type

Huslejeareal incl. andel trappe/gang (m2

)

Anmærkning

Stejlbjergalle 1

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 1

1. sal

6

58

 

Stejlbieroalle 2

stuen

9

75

 

Stejlbjergalle 2

1.sal

10

73

 

Stejlbieroalle 3

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 3

1.sal

6

58

 

Stejlbjeroalle 4

stuen

9

75

 

Stejlbiergalle 4

1.sal

10

73

 

Stejlbjergalle 5

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 5

1.sal

6

58

 

Steilbiergalle 6

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 6

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 7

stuen

5

60

 

Steilbiergalle 7

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 8

stuen

5

60

 

Stejlbiergalle 8

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 9

stuen

5

60

 

Stejlbiergalle 9

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 1o

stuen

9

75

 

Stejlbjergalle 10

1.sal

10

73

 

Stejlbiernalle 11

stuen

5

60

 

Steilbjergalle 11

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 12

stuen

9

75

 

Stejlbjergalle 12

1.sal

10

73

 

Stejlbjergalle 13

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 13

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 14

stuen

5

60

 

Steilbiergalle 14

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 15

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 15

1.sal

6

58

 

Steilbjergalle 16

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 16

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 17

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 17

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 18

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 18

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 19

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 19

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 20

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 20

1.sal

6

58

 

Stejlbien:1alle 21

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 21

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 22

stuen

5

60

 

Steilbiergalle 22

1.sal

6

58

 

 

L::1r1c/inspekt:Jr·2rn2

r-t HlS l)Jerre

 

 

 

 

 


Side 2

 

 

 

                                             Hus Type                       m2

Stejlbjergalle 23

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 23

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 24

stuen

5

60

 

Stejlbjeroalle 24

1.sal

6

58

 

Stejlbjeroalle 25

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 25

1.sal

6

58

 

StejlbjerQalle 26

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 26

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 27

stuen

5

60

 

Stejlbjeroalle 27

1.sal

6

58

 

Steilbiergalle 28

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 28

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 29

stuen

5

60

 

Steilbiergalle 29

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 30

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 30

1.sal

6

58

 

Stejlbjergalle 31

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 31

1.sal

6

58

 

Stejlbiergalle 32

stuen

5

60

 

Stejlbjergalle 32

1.sal

6

58

 

 

Stejlbjergvej 24

stuen

11

60

 

Stejlbjergvej 24

1.sal

12

55

 

Stejlbjerovei 26

stuen

11

60

 

Stejlbjergvej 26

1.sal

12

55

 

Stejlbjer :ivei  27

stuen

17

95

*

* se nederst

Stejlbjergvej 27

1.sal

18

92

*

* se nederst

Stejlbjergvej 28

stuen

11

60

 

Stejlbjergvej 28

1.sal

12

55

 

Stejlbjergvej 30

stuen

11

60

 

Stejlbjergvej 30

1.sal

12

55

 

Stejlbjergvej 31

stuen

17

95

*

* se nederst

Steilbiergvei 31

1.sal

18

92

*

* se nederst

Steilbiergvej 32

stuen

11

60

 

Stejlbjergvej 32

1.sal

12

55

 

Steilbjergvej 33

stuen

17

95

*

* se nederst

Steilbiergvej 33

1.sal

18

92

*

* se nederst

Stejlbjergvej 34

stuen

11

60

 

Stejlbjergvej 34

1.sal

12

55

 

Steilbjen:1vei 35

stuen

17

95

*

* se nederst

Stejlbjergvej  35

1.sal

18

92

*

* se nederst

Stejlbjergvej   36

stuen

11

60

 

Steilbiergvej 36

1.sal

12

55

 

 

 

 

 


Side3

 

 

 

 

                                                                Hus Type                      m2

Svinget 1

stuen

11

60

 

Svinget 1

1.sal

12

55

 

Svinget2

stuen

11

60

 

Svinget2

1.sal

12

55

 

Svinget 3

stuen

11

60

 

Svinget 3

1.sal

12

55

 

Svinget4

stuen

11

60

 

Svinget4

1.sal

12

55

 

Svinget 5

stuen

11

60

 

Svinget 5

1.sal

12

55

 

Svinget 7

stuen

11

60

 

Svinget 7

1.sal

12

55

 

Svinget 9

stuen

11

60

 

Svinget 9

1.sal

12

55

 

 

Schjørringsvej 1

stuen

11

60

 

Schjørringsvej 1

1.sal

12

55

 

Schjørringsvej 2

stuen

13

85

 

Schjørringsvei 2

1.sal

14

79

 

Schjørringsvej 3

stuen

11

60

 

Schjørringsvei 3

1.sal

12

55

 

Schjørringsvej 4

stuen

13

85

 

Schjørringsvej 4   1.sal

14

79

 

Schjørringsvei 5

stuen

11

60

 

Schjørringsvei 5

1.sal

12

55

 

Schjørringsvej 6   stuen

19

92

 

Schjørringsvej 6

1.sal

20

92

 

Schjørringsvej 7

stuen

11

60

 

Schjørringsvei 7

1.sal

12

55

 

Schjørringsv j 8

stuen

19

92

 

Schjørringsvej 8

1.sal

20

92

 

Schjørringsvej 8

2.sal

over type 20

63

 

Schjørringsvej 9

stuen

11

60

 

Schjørringsvei 9

1.sal

12

55

 

Schjørringsvei 1o

stuen

13

85

 

Schjørringsvej 1o

1.sal

14

79

 

Schjørringsvei 11

stuen

11

60

 

Schjørringsvei 11

1.sal

12

55

 

Schjørringsvei 12

stuen

13

85

 

Schjørringsvei 12

1.sal

14

79

 

Schjørringsvei 14

stuen

21

72

 

Schjørringsvei 14

1.sal

22

69

 

 

 

 


Side 4

Skalmuring på ejendommene Skråningen 2-4-6-8 er fjernet ved renoveringen år. 2002

 Resultat er m2 stuen = 60 m2 - 1 sal = 54 m2   (rettet af Kurt Jepsen 09-11-2016)

                                                     Hus Type                            m2

Skråningen 1

stuen

15

60

       

        skalmuret

 

Skråningen 1

1.sal

16

54

 

Skråningen 2

stuen

15

61

 

Skråningen 2

1.sal

16

55

skalmuret

 

Skråningen 3

stuen

15

60

 

 

 

Skråningen 3

1.sal

16

54

 

 

 

Skråningen 4

stuen

15

61

skalmuret

 

Skråningen 4

1.sal

16

55

skalmuret

 

 

Skråningen 5

stuen

15

60

 

 

Skråningen 5

1.sal

16

54

 

 

Skråningen 6

stuen

15

61

 skalmuret

 

Skråningen 6

1.sal

16

55

 skalmuret

 

Skråningen 7

stuen

15

60

 

 

Skråningen 7

1.sal

16

54

 

 

Skråningen 8

stuen

15

61

 skalmuret

 

Skråningen 8

1.sal

16

55

 skalmuret

 

Skråningen 9

stuen

23

60

 

 

Skråningen 9

1.sal

24

56

 

 

Skråningen 11

stuen

23

60

 

 

Skråningen 11

1.sal

24

56

 

 

Skråningen 13

stuen

23

60

 

 

Skråningen 13

1.sal

24

56

 

 

Skråningen 15

stuen

23

60

 

 

Skråningen 15

1.sal

24

56

 

 

Skråningen 17

stuen

23

60

 

 

Skråningen 17

1.sal

24

56

 

 

Skråningen 19

stuen

23

60

 

 

Skråningen 19

1.sal

24

56

 

 

 

 

 

 

                                               Hus Type                              m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toppen 1

stuen

3

72

 

 

Toppen 1

1.sal

4

68

 

 

Toppen 2

stuen

21

72

 

 

Toppen 2

1.sal

22

69

 

 

Toppen 3

stuen

3

72

 

 

Toppen 3

1.sal

4

68

 

 

Toppen 4

stuen

21

72

 

 

Toppen 4

1.sal

22

69

 

 

Toppen 5

stuen

1

87

 

 

Toppen 5

1.sal

2

84

 

 

Toppen 6

stuen

21

72

 

 

 Toppen 6

 1.sal

                22

                  69

 

 

 Toppen 7

 stuen

                  1

                  87

 

 

 Toppen 7

 1.sal

                  2

                  84

 

 

 Toppen 9

 stuen

                  3

                  72

 

 

 Toppen 9

 1.sal

                  4

                  68

 

 

 Toppen 11

 stuen

                  3

                  72

 

 

 Toppen 11

 1.sal

                  4

                  68

 

 

                             

 

 

 

 

 

Side 5

 

Alle arealer beregnet efter bkg. 311 af 17.6.1983.

 

Kolding, den 2.12.1999

 

Hans Bjerre Landinspektør

 

*             Stejlbjergvej 27, stuen Stejlbjergvej 27, 1.sal

Stejlbjergvej 31, stuen

Stejlbjergvej 31, 1.sal

Stejlbjergvej 33, stuen

Stejlbjergvej 33, 1.sal

Stejlbjergvej 35, stuen

Stejlbjergvej 35, 1.sal

 

2 værelser på 2.sal på henholdsvis 7m2 og 13m2 bruges af lejerne- enten begge af samme lejlighed eller et af hver lejlighed.

 

                      HUS TYPER