Seneste om Lejeregulering 2017

Huslejenævnet har den 5. september udsendt en afgørelse i sagen.

Vi har gennemgået afgørelsen og i samråd med Kolding Lejerforening besluttet at indbringe sagen for Boligretten.

VI afholdt Beboermøde den 6. oktober 2018. Hvor Gert Verner Jørgensen fra Kolding Lejerforening redegjorde for sagen og kunne berette at afgørelsen er blevet indbragt for Boligretten i Kolding.

Kurt