BEBOERREPRÆSENTATIONEN

                          STEJLBJERG

                 BEBOERMØDE/GENERALFORSAMLING

         Der indkaldes til beboermøde lørdag den 10.marts 2018 kl. 10.00

                        KFUM Hallens Cafeteria Peter Toftsvej 21

 

                                  Regnskab fremlægges til gennemsyn fra kl 9.30

 

 Forslag som ønskes behandlet på mødet, afleveres senest fredag den 2.marts 2018

 Til. Kurt Jepsen Skråningen 11.1 eller mail til: beboer.stejlbjerg@gmail.com.

                           

Der serveres Kaffe / te med rundstyk. Under mødet.

 

Dagsorden:

 

1. Mødet åbnes: valg af dirigent og 2 stemmetællere:

2. Bestyrelsens beretning:

3. Regnskab:

4. Budget/Kontingent og Huslejestigning:

Gert Verner Jørgensen vil orientere om den verserende sag om huslejestigning      januar 2017 som stadig ligger i Huslejenævnet og forventes behandlet på nævnsmøde den 26. februar 2018

5. Valg: På valg er:

Beboerrepræsentant (valgperiode 1 år) Lola Thomsen blev presset til valg 2017 (ønsker at stoppe).

Beboerrepræsentant (valgperiode 2 år) kasserer: Kurt Jepsen (stopper grundet alder).

Beboerrepræsentant (valgperiode 2 år) Lene Madsen (modtager valg) indtrådt efter (Nicolaj Bertelsen fraflyttet juli 2017).

Beboerrepræsentant / suppleant nyvalg (valgperiode 2 år)

Revisorer:   Hans Henrik Muff Nielsen og Tanja Hee Frederiksen ( genvalg ? )

Revisor suppleant: Maiken Kasdorf (genvalg ?

 

6. Indkomne forslag:

7. Eventuelt: herunder Fremtidig virksomhed.

 

                    Vi glæder os til at se dig/jer lørdag den 10.marts 2018

  

       P.B.V. Kurt Jepsen