Hækklipning

Her er angivet vedligehold af haver og Hække

Husk at hækklipning ud mod offentlige veje og stier skal klippes af Ejerlauget.

Hække mod vej skal holdes i en højde af 1,2 m. Hække i øvrigt skal holdes i en højde af 1,2 - 1,8 m. Hække mod vej, sti, fællesarealer og på støttemur skal vedligeholdes med klipning på begge sider.

Citeret fra lokalplanen

Kurt